SVEIKA ŽMOGAUS SAVIRAIŠKA YRA ŠIŲ PROJEKTŲ VYSTYMO PRIEŽASTIS.