"greenBLAZE" - UNIKALUS MOBILUSIS BUITINIŲ IR ORGANINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO ĮRENGINYSĮRANGOS "greenBLAZE" KOMPLEKSAS SIŪLO EKOLOGIŠKĄ BUITINIŲ IR ORGANINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO SPRENDIMĄ

 

Įranga greenBLAZE yra pažangiausias ir pelningiausias sprendimas, pajėgus konvertuoti atliekas į saugius alternatyvius energijos šaltinius, išsaugantis baigtinius mūsų planetos gamtinius išteklius.

Tai universalus, be atviro degimo, mobilus, daugiafunkcinis kompleksas, naudojantis uždarą atliekų perdirbimo ciklą, pagrįstas aukštatemperatūre vakuumine technologija.


ĮRANGOS „greenBLAZE“ PROCESŲ IŠDAVOS

 

SINTETINIAI SKYSTIEJI DEGALAI

DISTILIUOTAS VANDUO

ELEKTROS ENERGIJA

ŠILUMOS ENERGIJA

PELENŲ LIEKANOS


KOKIAS MEDŽIAGAS PERDIRBA "greenBLAZE"

 

PRAMONINĖS IR KOMUNALINĖS KIETOSIOS ATLIEKOS

ORGANINĖS CHEMIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

PLASTMASĖS, GUMOS IR NAFTOS ATLIEKOS

VANDENS TELKINIŲ VALYMO LIEKANOS

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ATLIEKOS

GYVULININKYSTĖS ATLIEKOS

MIŠKININKYSTĖS ATLIEKOS

AKMENS ANGLIŲ ATLIEKOS

MEDICININĖS ATLIEKOS

DEGIMO PRODUKTAI

NAFTOS DUMBLAS

NUOTEKO


ĮRANGOS „greenBLAZE“ TECHNOLOGIJOS PRANAŠUMAI LYGINANT JĄ SU KITOMIS ALTERNATYVIOMIS TECHNOLOGIJOMIS

 

Analoginiai procesoriai tikrai generuoja elektrą ir šilumos energiją, tačiau, lyginant su „greenBLAZE“, jie nėra skirti degalų gamybai. O įranga, numatyta kuro gamybai, negali gaminti elektros energijos.


Kiti kietųjų atliekų panaudojimo ir perdirbimo būdai (pvz., deginimas arba žematemperatūrė pirolizė) pasižymi santykinai mažesniais mineralų gavybos rodikliais ir sukelia žalingą poveikį aplinkai.

greenBLAZE“ – tai daugiafunkcinis procesorius. Priklausomai nuo jo konfigūracijos, jis gali generuoti kurą, šilumą ir elektros energiją be aplinkos taršos ir kenkiančių teršalų emisijų.


Atliekų perdirbimo įmonių įranga montuojama konkrečioje, stacionarioje vietoje, kur ją ketinama naudoti, kurios vėliau negalima perkelti į kitą vietą. Įrangos išmontavimas reikalautų daug darbo ir didelių išlaidų.

greenBLAZE procesorius yra mobilus, nepririštas prie konkrečios teritorijos, todėl jį bet kada galima lengvai išmontuoti ir perkelti į kitą vietą.


Stacionarios atliekų perdirbimo įmonės gamybos išeiga yra skaičiuojama jos projektavimo metu. Atsiradus poreikiui padidinti perdirbamos žaliavos kiekį, bus reikalinga projektuoti naują įmonę arba rekonstruoti esamą.

greenBLAZEveikimas yra pagrįstas moduliniu principu. Jis leidžia didinti gamybą nepatiriant didelių išlaidų.


Dauguma atliekų perdirbimo įmonių specializuojasi ties konkrečios rūšies atliekų perdirbimu. Atliekų atskyrimas yra privaloma procedūra prieš atliekant atliekų perdirbimą.

Visos „greenBLAZE“ procesoriaus įdiegimo konfigūracijos gali veikti specialiai neatskirtų (neatrinktų, nerūšiuotų) atliekų pagrindu, t.y. leidžiama naudoti mišrias atliekas, kas užtikrina išlaidų sumažinimą.


Panašios atliekų perdirbimo įmonės atlieka buitinių kietųjų atliekų perdirbimą tik į vienos konkrečios rūšies energiją. Greitas įrangos perkonfigūravimas yra neįmanomas.

greenBLAZEprocesoriaus konfigūracija, skirta sintetinių degalų gamybai, leidžia gaminti įvairių rūšių kurą – nuo sintetinio benzino, pasižyminčio aukštu oktaniniu skaičiumi, iki dyzelinių degalų. Norint pakeisti generuoto kuro tipą, pakanka tik pakoreguoti nustatytus „greenBLAZE“ veikimo parametrus.


"greenBLAZE" PRIVALUMAI IR NAŠUMAS

 

Įrenginiai yra visiškai automatizuoti ir autonominiai. Jų nereikia prijungti prie kokios nors infrastruktūros, ir jie patys aprūpina save visais reikalingais ištekliais tiek paleidimo, tiek eksploatavimo metu. Eksploatavimo saugumą užtikrina tik vienas operatorius ir darbininkas per pamainą, atsakingas už žaliavos pakrovimą į mašiną.

Įrenginiai greenBLAZE šiandien gali būti dviejų modifikacijų pagal sintetinio motorinio kuro (SMK) gaminimo našumą:

  • našumas iki 50 l/val.
  • našumas iki 200 l/val.

ŽALIOJI ENERGETIKA

 

Green – reiškia „ekologiškas“, nes greenBLAZE praktiškai neišmeta į atmosferą kenksmingų medžiagų. Taip yra todėl, kad įrenginys greenBLAZE veikia aukštos temperatūros vakuuminės destrukcijos inovaciniu principu. Įrenginiuose iš viso nėra degimo proceso, tai reiškia, kad nesigamina aukšto toksiškumo furanų ir dioksinų ir nedaro ekologinės žalos.

NĖRA kenksmingų išmetamų teršalų!

  • Įrangoje „greenBLAZE“ sumontuotas sieros šalinimo skyrius, taip pat mažai sieros turinčios rūgšties, kaip atskiro produkto, generavimo sekcija.
  • Per specialiai suprojektuotus filtrus įrenginys „greenBLAZE“ iš dujinių dalelių pašalina sunkiuosius metalus.
  • „greenBLAZE“ negeneruoja dioksidų, kadangi vietinės oksiduojančios zonos temperatūra siekia 1400 laipsnių. Esant 1200 laipsnių temperatūrai, įvyksta negrąžinamas dioksidų skilimas, o jų gamyba paprasčiausiai nevyksta.
  • Nevyksta polivinilchlorido generavimas, nes chloro junginiai yra išleidžiami cheminių procesų metu, vykstančių „greenBLAZE“ komplekso viduje, ypač generuojant nitrometaną iš chloracto rūgšties.

EKONOMINIAI PRANAŠUMAI

 

MAŽA SINTETINIŲ VARIKLIO DEGALŲ IŠGAVIMO KAINA

DIDĖJANTIS ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS

NEDIDELĖS ATLIEKŲ TVARKYKO SĄNAUDOS

MAŽA ATLIEKŲ PERDIRBIMO KAINA